تبلیغات
اطلاع رسانی دانشگاه ازاد زرقان
 

 

 

اطلاع رسانی دانشگاه ازاد زرقان


 

دوره   ---------------------

توجه : این فرم با مساعدت و هدایت

                                در خواست تصویب موضوع پروژه  :

عنوان پروژه به فارسی :

عنوان پروژه به لاتین :

اطلاعات مربوط به دانشجو  :

نام :                                                    نام خانوادگی :                                                     شماره دانشجویی :                                     

رشته تحصیلی :                                                                                                                دانشکده :

مقطع :                                                                                                                            تاریخ و سال ورود :

نشانی دانشجو :                                                                                                                تلفن :

آدرس پست الکترونیکی :

 

بیان پروژه : تشریح ابعاد ، حدود و معرفی کامل پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء دانشجو                                     امضاء استاد راهنما                                 امضاء مدیر گروه  نویسنده : فاطمه رئیسی ׀ تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1389׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , iauzarghan.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc

http://www.boxlink.ir/modules.php?name=l&op=AddLink