تبلیغات
اطلاع رسانی دانشگاه ازاد زرقان
 

 

 

اطلاع رسانی دانشگاه ازاد زرقان


 

قوانین تصویب شده درس پروژه(خیلی مهم)


باسمه تعالی

صورتجلسه آموزشی گروه کامپیوتر واحد زرقان

موضوع :درس پروژه

با نام ویاد خدای مهربان صورتجلسه آموزشی گروه کامگیوتر واحد در مورخ 03/07/1389تشکیل گردید ومقرر گردید کلیه دانشجویانی که از نیمسال اول89-90درس پروژه را اخذ می نمایند کلیه نکات زیر را رعایت نمایند:

 1. دانشجو پس از انتخاب درس پروژه جهت انتخاب موضوع به استاد خود مراجعه نموده وپس از موافقت استاد فرم تعریف پروژه را از سایت دانشگاه دانلود وتکمیل نمایند.دانشجویانی که در نیمسال اول این درس را اخذ نموده اند اخرین مهلت تصویب موضوع 30ابانماه ودانشجویانی که در نیمسال دوم انتخاب واحد اخذ نموده اند اخرین مهلت تصویب موضوع 30فروردین ماه ودانشجویانی که در نیمسال تابستان انتخاب واحد می نمایند اخرین مهلت تصویب موضوع 30مردادماه می باشد.دانشجویانی که پس از این تاریخ مراجعه نمایند به هیچ عنوان موضوع انها تصویب نخواهد شد ودرس حذف خواهد شد.
 2. دانشجو از زمان تصویب موضوع پروژه حداقل به مدت یک نیمسال باید بر روی پروژه کار کند.
 3. کلیه موضوعات در وبلاگ دانشگاه ثبت خواهد شد لذا دانشجویان باید پس از مراجعه به وبلاگ ومشاهده موضوعات تصویب شده در صورت تکراری بودن موضوع باید موضوع پروژه خود را تغییر دهد.
 4. دانشجویان در صورتی می توانندپروژه تحقیقاتی انجام دهند که بتوانند پس از پایان پروژه نتیجه را در مجله یا کنفرانس چاپ نمایند که در این صورت این پروژه ها می توانند به صورت 2نفره انجام شود.
 5. هر دانشجو باید در طول انجام پروژه خود 3گزارش که  هر کدام 3نمره (جمعا 9نمره)ویک گزارش نهایی که 11 نمره دارد را به استاد خود تحویل نماید.
 6. دانشجو باید پس از اتمام پروژه با تهیه Template پروژه ازسایت دانشگاه document خود را اماده نماید.

اعضای حاضر در جلسه

 1. مریم باقری (مدیرگروه رشته کامپیوتر)
 2. دکتر سراج الدین کاتبی
 3. احمد عابدی
 4. کریم حیدری
 5. نرگس پیروی 

  نویسنده : فاطمه رئیسی ׀ تاریخ : یکشنبه 5 دی 1389׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , iauzarghan.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc

http://www.boxlink.ir/modules.php?name=l&op=AddLink